Πάντα η προσπάθεια του Κράτους να αναδείξει τις παροχές του όπως και την δυνατότητα προβολής του μέσα από την Γαστρονομία ,μόνο επιτυχία θα μπορούσε να έχει.

Το Υπουργείο Τουρισμού προχώρησε και αναβάθμισε ένα θεσμό που είχε αρχίσει από το 2005 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, με την προοπτική ο κάθε Επιχειρηματίας της Εστίασης να προβεί στην επιθυμία να του χορηγηθεί και να αναβαθμίσει την επιχείρηση του στον τόπο όπου βρίσκετε.


Είναι το μοναδικό κρατικό ειδικό σήμα ποιότητας ελληνικής κουζίνας και προτείνετε ώστε ο κάθε επιχειρηματίας όπως και η επιχείρηση να διαφοροποιείτε για την παροχή όπως και την προσφορά των ελληνικών προϊόντων.


Η επιθεώρηση διενεργείτε απο τριμελή ειδικά συλλογικά όργανα ελέγχου, δύο δηκτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου και ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων Επαγγελμάτων Ελλάδος (Π.Ο.Ε.Σ.Ε).


Το σήμα χορηγείται για τρία χρόνια στο όνομα του επιχειρηματία και αφορά στο συγκεκριμένο κέντρο εστίασης ή αναψυχής για το οποίο υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.


Ο επιχειρηματίας εφόσον επιθυμεί την ανανέωση του σήματος ποιότητας της Ελληνικής κουζίνας πρέπει δύο μήνες πριν απο την εκπνοή του τρίτου έτους να υποβάλει καινούρια αίτηση στο υπουργείο συνοδευόμενοι με τα ίδια δικαιολογητικά αρχικής αίτησης.


Τα κριτήρια του ελέγχου χωρίζονται σε υποχρεωτικά και βαθμολογούμενα.


Τα υποχρεωτικά κριτήρια με βάση τον οδηγό αξιολόγησης πρέπει να υποστηρίζονται απο τον επιχειρηματία, και αφορούν παροχή πρώτων υλών ,τρόπος παρασκευής, προσφορά ,καθαριότητα . ( π.χ. φρέσκια ελληνική πατάτα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ελληνική φέτα κ.λπ.)


Τα βαθμολογούμενα κριτήρια αφορούν τόσο την ποιότητα των δομικών υλικών διακόσμησης και επίπλωσης, την άνεση του χώρου εστίασης και την προσφορά τοπικών εμφιαλωμένων κρασιών.

Τι είναι το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας 

Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. είναι Σήμα με ειδικό λογότυπο του Υπουργείου Τουρισμού και φέρει την ένδειξη ότι το Υπουργείο πιστοποιεί πως η συγκεκριμένη επιχείρηση:

 προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται στην ελληνική γαστρονομική παράδοση με έμφαση κατά περίπτωση σε τοπικές κουζίνες

χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και προϊόντα Π.Ο.Π.

προωθεί συνολικά την ελληνική γαστρονομική και οινική παράδοση και παραγωγή και 

προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών.

Το Σήμα Ποιότητας είναι προαιρετικό και χορηγείται στα εστιατόρια που το αιτούνται και πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανεξαρτήτως επιδότησης από ευρωπαϊκό ή άλλο πρόγραμμαΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ


Νομοθεσία 

?Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2741/1999 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Τ/4333/8-8-2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1097 Β’), όπως είχε τροποποιηθεί με μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού σήματος, η διάρκεια ισχύος του καθώς και τα συλλογικά όργανα ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. ?Με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) και του π.δ.112/2014 (ΦΕΚ 179 Α) μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Τ. που αφορούν στη χορήγηση του «Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα» σε κέντρα εστίασης και αναψυχής. ?Το 2019 το αρμόδιο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Διαμόρφωσης Προτύπων Ποιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς επεξεργάστηκε την επανατοποθέτηση και επικαιροποίηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ., ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησής του. ?Ως τελικό αποτέλεσμα εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 7827/19-4-2019 (1463 Β ?) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)».?Με τη νέα υ.α. το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στη συστηματικότερη προώθηση όλου του πλούτου και των εκφάνσεων της γαστρονομίας και της οινικής παράδοσης των περιοχών της Ελλάδας, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τη σύνδεση με τους τοπικούς παραγωγούς.

Επισυνάπτονται link για την καλύτερη παροχή πληροφοριών 

https://mintour.gov.gr//userfiles/de145b9b-fc1f-4650-91eb-b6315a192e52/Filladio.pdf

https://mintour.gov.gr//userfiles/de145b9b-fc1f-4650-91eb-b6315a192e52/Template_odhgos-ESPEK.pdf

https://mintour.gov.gr//userfiles/de145b9b-fc1f-4650-91eb-b6315a192e52/entypo-aitisis-horigisis.pdf